Εταιρική Ευθύνη

Οι άξονες της Κοινωνικής Υπευθυνότητας αφορούν την Κοινωνία, το Περιβάλλον και την Οικονομία στην οποία συνυπάρχει η εταιρεία Σέρτον ΕΠΕ.

Η επιχειρηματική ανάπτυξή της βασίζεται στη δέσμευσή της Εταιρείας για υιοθέτηση διαφάνειας στην επιχειρηματική λειτουργία , στην έμφαση για την Υγεία αλλά και την Ασφάλεια των εργαζομένων της αλλά και στον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος που προέρχεται από τη βιομηχανική δραστηριότητά της σεβόμενοι το περιβάλλον και τους ανθρώπους.

Έχοντας αξιολογήσει όλες τις δραστηριότητές της, αναπτύσσει, στο πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης, πολιτικές και συστήματα διαχείρισης και πρόληψης, προβαίνοντας σε συνεχείς επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη τεχνογνωσίας, που στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο Περιβάλλον και στην Ασφάλεια στην εργασία.

Η Κοινωνική Υπευθυνότητα αποτυπώνεται στην αναγνώριση της σημασίας που έχει η παρουσία της στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας που δραστηριοποιείται, στην εξασφάλιση ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος για το ανθρώπινο δυναμικό , καθώς επίσης και στην εκπαίδευση της νέας γενιάς σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και στα οφέλη της ανακύκλωσης.

Όλα τα προϊόντα της εταιρείας Σέρτον ΕΠΕ κατασκευάζονται με τα πλέον ασφαλέστερα υλικά και η κάθε συσκευή και τα εξαρτήματά της, ανακυκλώνονται στο τέλος της ζωής τους.

Loading...